"Door het te delen"

Yvonne

"Super goede actie"

Nicolet

" Mijn bijdrage om een mooie wereld te creëren is dat ik aardig en lief ben voor de mensen om mij heen"

Paula

"Het leven kan niet zonder Liefde dus daarom 'I respect the Law of LOVE' in alles wat ik doe."

Robbert

HOE GEEF JIJ HANDEN EN VOETEN AAN LIEFDE IN HET LEVEN?

'Samen zijn wij de verandering'

We leven in een wereld waarin, als we radio luisteren, tv kijken en of de krant lezen, we het
idee zouden kunnen krijgen dat er alleen maar mensen bestaan die elkaar de kop inslaan. Hierop moet telkens weer wet en regelgeving komen van onze overheid en zo worden vrijheden van alle mensen wettelijk steeds verder ingeperkt.


Terwijl als je echt contact maakt met mensen, je erachter komt dat mensen in het algemeen graag vertrouwd willen worden en ook vertrouwd kunnen worden. Bij het GezondheidsCoöperatief Nederland (GCN) voelt het voor mij altijd als een soort van thuiskomen. We kunnen met elkaar over allerlei zaken spreken, we gaan de diepte in en we vertrouwen elkaar. We kunnen samen lachen en samen huilen. Ik voel me mens, ik ben wie ik ben, ik mag en kan zijn wie ik ben. En dat is ongelofelijk fijn.


Bij het GCN bouwen we aan deze verbindingen tussen mensen. Jij mag zijn wie jij bent. Hier wordt naar elkaar geluisterd je voelt werkelijke verbinding. Als we met elkaar vanuit deze verbinding groeien als Coöperatie gaan er mooie ontwikkelingen plaatsvinden. De Pilot Gezondheid Fonds is daar nu één van.


Het GCN (en het Gezondheid Fonds ook) heeft als basis de waarden gedragen normen die het hart van een ieder de ruimte geeft. Daardoor heeft het de potentie om uit te groeien naar nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld een nieuw schoolsysteem en vele andere zaken die aan vernieuwing toe zijn.


Vanuit deze verbinding met elkaar zijn we nu al gestart met 9 schenkkringen in Nederland. We kennen elkaar, delen ervaringen met elkaar en kunnen onze eigen manier van gezond zijn en/of gezond worden kiezen ook via natuurlijke geneeswijzen. Werkelijke keuzevrijheid. Weer zelf verantwoordelijk zijn en zelf kiezen.


'I respect the law of love' samen met heel veel anderen. Door het dragen van deze tekst op mijn shirt wil ik dit naar buiten toe laten zien en nodigt dit uit tot een gesprek als de ander dit leest. Daarvoor draag ik dit shirt met veel plezier!

Paula

De wet oftewel recht van de Liefde


Het recht van de liefde is lang onrecht aangedaan; de liefde is lang onderdrukt. We dragen allemaal die oneindige, onvoorwaardelijke liefde in ons maar door allerlei ervaringen hebben we ons leren aanpassen aan de omstandigheden.De onvoorwaardelijke liefde maakte plaats voor voorwaardelijke liefde; de liefde kreeg voorwaarden. Bijv. ik hou van je als…., mits…, tenzij…. We zijn gewend geraakt om aan verwachtingen van anderen te voldoen en als de ander geen dank je wel zegt vinden we deze ondankbaar. De complimentjes, beloningen worden verward met liefde en hebben we nodig om onszelf goed en liefdevol te voelen. Die ander vult hiermee je eigen tekort aan liefde aan.


Lang is ons voorgehouden dat we eerst goed voor de ander moeten zijn en dan pas voor onszelf. In feite hebben we ons hierdoor een bepaald gedrag aangewend en de liefde aan de ander gegeven. Als we niet van onszelf houden, kunnen we niet onvoorwaardelijk van de ander houden. Dit wordt mooi weergegeven in het vliegtuig zodra de eerste hulp bij calamiteiten wordt uitgelegd. Je dient als ouder eerst jezelf van het zuurstofmasker te voorzien zodat je daarna je kind kan helpen.

Zo werkt het ook met de liefde. Onze eigen beker met liefde moet overstromen zodat het vanzelf naar de ander stroomt i.p.v. dat we een halfvolle beker weggeven en niets overhouden.


Als we bij onszelf gaan onderzoeken wat ons weerhoudt om van onszelf te houden, komen we weer in contact met onszelf. (Hier is soms ondersteuning bij nodig)

De verandering die we wensen in de buitenwereld, begint in onszelf. De buitenwereld weerspiegelt wat er in ons leeft. Het gezegde “Verander de wereld, begin bij jezelf” geeft dit duidelijk aan.


Weer verbinding maken met die pure liefde zonder mitsen en maren. Van hieruit ontstaat er weer verbinding met de ander op basis van respect en gelijkwaardigheid. Omdat we respect hebben voor onszelf, hebben we het automatisch voor de ander. Hoe mooi is het om respectvol met elkaar, de dieren en de natuur om te gaan. Van verdeeldheid naar Eenheid. En waar we aandacht aan geven wordt groter…. Daarom hoop ik middels dit T-shirt mooie gesprekken op gang te brengen zodat de bewustwording en liefde steeds meer ruimte inneemt."

Marja

"Onder anderen door me aan te sluiten bij het Gezondheids Coöperatief Nederland."

Ineke