GEDICHT 'LIEFDE'

LIEFDE


Liefde is er nooit niet,
en toch snakken mensen er naar
elke seconde van hun bestaan.


Liefde is niet stoffelijk
en toch verstoffelijkt zij zich.


Liefde is belangeloos
en toch dient zij elk belang.


Liefde kent geen angst
en toch roept zij angst op.


Liefde is als het groene gras,
fris als na een lente bui.
Zo sterk als gras waar zelfs beton voor moet buigen.


Liefde is sterk als een rots
en transparant als de lucht die je inademt.


Liefde is vrij
en toch is zij onvrij.


Liefde kent geen band
en toch smeedt zij banden.


Liefde
IS
als een diamant zo helder
stralend in de zonneschijn.

Peace in Design S.C.A.
Peace in Design maakt zichtbaar en ervaarbaar wat mensen met elkaar verbindt: de LIEFDE. Dit doen wij middels schilderijen, inrichtingen, ontwerpen, gesprekken en gedichten. Het gedicht over de Liefde staat in het boek ‘Paden van Licht’ dat in 2019 is uitgegeven.

GezondheidsCoöperatief Nederland
Het gedicht 'LIEFDE' is ook de basis van het GezondheidsCoöperatief Nederland. Deze coöperatie biedt de ruimte om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en de kracht te ervaren wat het is als je vanuit LIEFDE met elkaar verbindt. De kernthema’s zijn Keuzevrijheid, Lichamelijke integriteit en Privacy.


Informatie: www.gezondheidscooperatief.nl