OVER DE TEKST 'I RESPECT THE LAW OF LOVE'

Vroeger zei men “Vaders wil is wet!”
Wat dat betekende was dat de vader het laatste woord had en je daar naar diende te luisteren. Het lag er natuurlijk nog al aan wie je vader was, hoe die wet er uit zag. Als je de pech had dat
je vader autoritair was, dan werd je onderdrukt. Was je vader een humaan mens die het belang van eenieder voor zich had, dan ging hij in verbinding met je. Ontstond er een gesprek waar
argumenten werden afgewogen en daardoor kwam hij uiteindelijk tot een afspraak. Een afspraak waar eenieder zich in kon vinden.


Een wet van de vader werd dus bepaald door zijn wereldbeeld. Handelde hij vanuit een autoritaire houding was er sprake van macht. Had hij liefde voor je dan zocht hij verbinding.

Er wordt ook gezegd “Een ieder dient de wet te kennen.”
Wat wordt daar mee bedoeld? Het is onmogelijk om van iedereen te eisen dat je een rechten studie doet. Maar waar komt deze eis dan vandaan?


De wetten die ieder mens kent, voelt en ervaart als logisch zijn bijvoorbeeld: Iemand vermoorden is not done. Iemand opzettelijk ziek maken door bijvoorbeeld het vergiftigen
van water, voedsel, lucht en straling, ook niet. Iemand opsluiten tegen de wil van de persoon zelf dan is er sprake van macht. Iemand je wil voorschrijven ook. Dit zijn logische, natuurlijke, kaders.


Het komt er eigenlijk op neer dat je luistert naar elkaar, elkaar geen pijn doet. Dat je te vertrouwen bent. Dit is heel simpel en gebaseerd op wetten die je innerlijk voelt en uiterlijk gelden
in jouw leven, op een heel natuurlijke wijze.


Vanuit vertrouwen met elkaar omgaan, laat ieder mens groeien en bloeien! Door deze natuurlijke wetten als basis te nemen, krijgt eenieder de ruimte om te Zijn en de lessen te leren waarom je op moeder Aarde bent gekomen.

Daarom

Dit T-shirt is een teken dat jij als mens handelt vanuit de Liefde en zelf ook inhoud geeft aan het bouwen aan een wereld, zoals die ook altijd bedoeld is, vanuit (keuze-)vrijheid. Dat jij in de basis handelt vanuit vertrouwen. Dienstbaar bent aan jezelf, de ander en Moeder Aarde.


I RESPECT THE LAW OF LOVE!


Purusha Geelen-van de Graaf

De vrije mens

Het schilderij dat de achtergrond vormt van de tekst I respect the law of LOVE, verbeeldt ‘De vrije mens’, de titel van het schilderij. De vrije mens is een mens die volledig tot bloei is gekomen en daaruit handelt zonder dat deze mens zijn 'ik' er bij inmengt.

Voor Purusha is LIEFDE het belangrijkste aspect van het leven. Dat is de reden dat ze schrijft, ontwerpt en schildert om daarmee een onzichtbare wereld zichtbaar te maken. Haar motto “The stars in your eyes reflect the sunshine in your heart” verduidelijkt die inspiratie in essentie: de zonneschijn is een zuivere manifestatie van die onzichtbare wereld. Het motto is door Purusha ook ervaarbaar gemaakt in het kunst- en poëzieboek ‘Paden van Licht’.